Informeerime, et sellel kodulehel on kasutatavad küpsised (ingl. cookies). Klikkides nupule „Olen sellega nõus“ või sirvides edasi kinnitate enda nõusolekut. Saate enda nõusolekut igal ajal tühistada, muutes internetilehitseja sätteid ja kustutades salvestatud küpsised. Tutvuge privaatsuspoliitikaga.
Küpsiste sätted
tagasi registreerimisse

MemberShop.ee kauba ostu ja müügi reeglid

 1. Üldsätted

  1.1. Need kaupade ostu-müügi reeglid (edasi – Reeglid) Ostjale ning "UAB Baltijos Didmena" (edasi – Müüja) on kohustuslik õigusdokument, millega kehtestatakse Poolte õigused ja kohustused, kaupade ostu-müügi, tasumise kaupade eest, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning kord, ka muud kaupade ostu-müügiga veebipoes MemberShop.ee seotud sätted.

  1.2. Internetipoe MemberShop.ee kodulehel registreerudes nõustub ostja käesolevate tingimustega.

  1.3. Müüjal on õigus reegleid millal tahes muuta, täiendada, parandada. Ostjaid teavitatakse sellest e-posti teel.

  1.4. Internetipoes MemberShop.ee võivad registreeruda ja kaupa osta eranditult üksnes:

  1.4.1. teovõimelised füüsilised isikud, so täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtu korras piiratud;

  1.4.2. 14–18aastased isikud üksnes vanemate või hooldaja nõusolekul, välja arvatud sellisel juhul, kui nad disponeerivad oma tulusid iseseisvalt;

  1.4.3. juriidilised isikud;

  1.4.4. kõikide ülalloetletud isikute volitatud esindajad.

  1.5. Reeglitega nõustumisel kinnitab ostja, et tal on vastavalt käesolevate reeglite punktile 1.4. õigus internetipoesMemberShop.eeregistreeruda ja kaupa osta.

 2. Ostu-müügilepingu sõlmimine

  2.1. Ostja ja müüja vaheline leping arvatakse sõlmituks sellest hetkest, kui ostja klõpsab ostetava kauba valimise ja ostukorvi koostamise järel käsku KINNITA.

  2.2. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist on ostja poolt tellimusesse märgitud kaupade valik, kogus, hind, kohaletoimetamise aeg ja teised tingimused osapooltele kohustuslikud ja saavad käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.

  2.3. Kõik ostu-müügilepingud registreeritakse ja säilitatakse MemberShop.ee andmebaasis.

 3. Ostja õigused

  3.1. Ostjal on õigus osta käesolevatest reeglitest juhindudes internetipoesMemberShop.ee kaupa.

  3.2. Ostjal on õigus taganeda MemberShop.ee-ga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, täites elektroonilise tagastamise vormi hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba kohaletoimetamise päevast.

  3.3 Ostjal ei ole õigust kasutada lõikega 3.2 nimetatud taganemisõigust lepingute suhtes, mis on seotud:

  3.3.1. teenuste osutamisega, kui teenust on hakatud osutama tarbija nõusolekul enne neljateistkümne päeva pikkuse tähtaja lõppu;

  3.3.2. kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida tarnija ei saa mõjutada;

  3.3.3. kauba tarnimisega, mis on valmistatud tarbija spetsiifiliste iseärasuste kohaselt või mis on selgesti isikuga seotud või mida kauba laadi tõttu ei saa tagasi saata või mis võib kiiresti rikneda või aeguda;

  3.3.4. audio- või videosalvestuste või arvutitarkvara tarnimisega, kui tarbija on pakendi avanud;

  3.3.5. ajalehtede, perioodiliste väljaannete ja ajakirjade tarnimisega;

  3.3.6. mängu- ja loteriiteenustega;

  3.3.7. teistel juhtudel kui Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ei ole õigust kasutada ostu-müügilepingust taganemise õigust

  3.4. Ostja võib punktis 3.2 sätestatud ostja õigust kasutada üksnes siis, kui kaup on rikkumata või selle välimus ei ole oluliselt muutunud, samuti kui seda ei ole kasutatud.

  3.5. Ostjal on teised käesolevates reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

 4. Müüja õigused

  4.1. Kui ostja püüab mis tahes viisil kahjustada internetipoe toimimist, andmete turvalisust või rikub muid 6. punktis loetletud ostja kohustusi, on müüjal õigus tühistada ostja registreering või muud moodi piirata tema võimalust kasutada internetipoodi MemberShop.ee.

  4.2. Kui ostja on valinud, et tasub kauba eest selle kättesaamisel sularahas, kuid ostjaga ei õnnestu 3 (kolme) tööpäeva jooksul ühendust saada, tühistatakse tellimus.

 5. Ostja kohustused

  5.1. Ostja kohustub soetatud kauba eest maksma ja selle käesolevates reeglites sätestatud korras vastu võtma.

  5.2. Juhul kui ostja keeldub kauba kohaletoimetamise ajal ilma mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, on ta kohustatud tasuma kauba kohaletoimetamise kulud.

  5.3. Ostja on kohustaud tagama, et tema internetipoodi MemberShop.ee sisselogimise andmed ei satuks kolmandate isikute valdusesse . Ostja kohustub sisselogimiseks vajalike andmete kaotamisest viivitamatult teavitama MemberShop.ee-d. MemberShop.ee ei vastuta võimaliku kahju eest, mis on tekkinud kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete abil internetipoe kasutamisel kuni MemberShop.ee-d andmete kaotamisest teavitamise hetkeni ja võimaluseni internetipoe administraatoril muuta ostja sisselogimise andmeid. Sellisel juhul on MemberShop.ee-l õigus pidada internetipoes tehtud tegude sooritajaks ostjat.

  5.4. Internetipoe MemberShop.ee ostjad kohustuvad kinni pidama käesolevatest reeglitest, muudest internetipoes selgelt äratoodud tingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

 6. Müüja kohustused

  6.1. Müüja kohustub looma internetipoe teenuste kasutamise võimaluse, mille tingimused on sätestatud käesolevates reeglites ja muudes internetipoes MemberShop.ee sätestatud tingimustes.

  6.2. Müüja kohustub ostja soetatud kauba toimetama märgitud aadressil, lähtudes käesolevates reeglites sätestatud tingimustest.

  6.3. Müüja kohustub austama ostja privaatsusõigust talle kuuluvate isikuandmete suhtes.

  6.4. Ettenägemata asjaolude tekkimisel, kui müüja ei saa internetipoes MemberShop.ee soetatud kaupa ettenägemata asjaolude tõttu kohale toimetada, on müüjal kohustus pakkuda samaväärset kaupa. Kui ostja keeldub, kohustub müüja tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tagastama.

  6.5. Kui ostja kasutab reeglite punktis 3.2. sätestatud õigust, on müüjal reeglite punktis 3.4. sätestatud tingimuse korral kohustus tagastada makstud raha ostjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil ta sai ostja teate lepingust loobumise kohta  ja tagastatavad tooted.

 7. Kauba hind

  7.1. Kauba hind on internetipoes MemberShop.ee ja koostatud tellimuses märgitud eurodes. Müüja on käibemaksukohustuslane. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

  7.2. Väljamüügis näidatud jaehinnad (läbikriipsutatud) määravad müüdavate kaupade tarnijad või ametlikud esindajad. Läbikriipsutatud hind kauba juures on tootja soovitatav jaehind.

 8. Kauba eest tasumise kord ja tähtaeg

  8.1. Ostja tasub soetatud kauba eest ühel järgmistest viisidest:

  8.1.1. E-pangandus (kasutades pankade Swedbank, SEB pangalinki), kasutades maksesüsteemi mokejimai.lt (Nordea Bank, Paypal, krediitkaardid);
  Kui valite kauba eest tasumise viisi krediitkaardiga, otsest ülekannet on võimalik teha sel juhul, kui tellimuse summa ei ületa 2172,15 eurot (summa võib varieeruda sõltuvalt valuutakursist).

  8.1.2 sularahas kauba eest kauba kohaletoimetamise ajal.
  See makseviis on võimalik kui tellimuse summa ei ületa 868 eurot.

  8.1.3 Kui ostja valib kohaletoimetamise SmartPOSTi, DPD Pickup punkti, toimub tasumine pangalingi kaudu.

  8.2. Kui ostja tasub kauba eest punktis 8.1.1. nimetatud viisil, kohustub ta maksma kohe. Alles pärast tasumist pannakse kaubasaadetis kokku. Kui ostja ei tasu kauba eest ühe tunni jooksul, siis kustutatakse tellimus süsteemist. Kui soodusmüük lõpeb varem kui on näidatud tähtaeg (1 tund), siis tühistatakse tellimused peale soodusmüügi lõppu.

  8.3. Müüja jätab endale õiguse muuta kauba eest tasumise viise, teavitades sellest ostjat internetipoes.

 9. Kauba kättetoimetamine

  9.1. Kauba soetamisel internetipoest MemberShop.ee, saab ostja valida selle kättetoimetamise viisi – kauba kättetoimetamise teenuse.

  9.2. Kauba kättetoimetamise teenus:

  9.2.1. Kui ostja valib kauba kättetoimetamise teenuse, kohustub ta esitama täpse kohaletoimetamise aadressi.

  9.2.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul kui ta ei saa kaupa ise vastu võtta, kauba kohaletoimetamisel on aga aluseks võetud esitatud aadress ja muud ostja esitatud andmed, ei ole ostjal õigust esitada müüjale pretensioone kauba toimetamise kohta väärale subjektile.

  9.2.3. Kauba võib kätte toimetada müüja ise või tema volitatud esindaja.

  9.2.4. Kauba kättetoimetamistasu arvestatakse vastavalt kohaletoimetamise aadressile, kauba massile ja suurusele.

  9.2.5. Kauba kättetoimetamise tasu Itella SmartPOSTi pakiautomaadi kaudu on 3,99* eurot ühele tellimusele, kauba kättetoimetamise tasu DPD kullerteenuse kaudu Eestis on 5 eurot. Kauba kättetoimetamise tasu Omniva pakiautomaadi kaudu on 4,29 eurot ühele tellimusele. Kohaletoimetamise hind DPD Pickup punktide kaudu – 4,19 Eur.

  9.2.6. Müüja jätab endale õiguse muuta kauba kättetoimetamise maksu.

  9.3. Kauba kättetoimetamise tähtaeg märgitakse kauba kirjelduses. Tähtaeg on eeldatav ning võib muutuda. Kui tellite erineva tarneajaga tooteid, siis kogu tellimus toimetatakse kohale vastavalt sellele tootele, mille tarneaeg on kõige pikem. Müüja kohustub andma endast parima, et soetatud kaup toimetataks kätte võimalikult kiiresti.

  9.4. Kauba kättesaamisel kohustub Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kirjutama alla arvele, saatekirjale või muule paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile. Kui Ostja märkab, et kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud, peab teatama sellest Müüjale 2 kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

  9.5. Kui Ostja märkab, et kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muud moodi väliselt kahjustatud), kaup on kahjustatud või kauba komplekt ei ole õige, peaks ta selle arvele, saatelehele või muule paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile märkima ning koostama vabas vormis saadetise kahjustatuse akti. Kui Ostja võtab tellitud kaup SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadist ja märkab mittevastavust, peab ta sellest 2 kuu jooksul teavitama MemberShopi meeskonda.

  9.6. 
  Teavitame, et kohaletoimetamise tasu on tagastatav järgmistel juhtudel:
  Kui on annulleeritav terve tellimus;
  Kui on tagastatav valesti komplekteeritud (vale sisuga) või kirjeldusele mitte vastav kaup;
  Kui on tagastatav ebakvaliteetne kaup.

 10. Kauba kvaliteedi garantii, tagastamine ja vahetamine

  10.1. Iga müüdava toote omadused on ära toodud selle toote kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, kui internetipoes oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei vasta ostja kasutatava monitori eripära tõttu toote tegelikule suurusele, kujule või värvusele.

  10.2. Müüja vastutab kauba nende defektide eest, mis on olemas kauba kohaletoimetamise ajal. Kaubale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud garantiitähtaegu. Kauba tagastamiseks käesolevates reeglites sätestatud juhtudel tuleb ostjal täita kauba tagastamise dokument, esitada see koos tagastatava kaubaga müüjale ja informeerida müüjat tagastamisest reeglite punktis 4.2 sätestatud korras

  10.3. Kauba tagastamisel tuleb kinni pidada järgmistest tingimustest:

  10.3.1. tagastatav kaup peab olema korralikus tootja originaalpakendis (käesolev punkt ei kohaldu kui tagastatakse ebakvaliteetne toode) / Kauba peab tagastama samas pakendis, milles see kohale toimetati. Pakend peab olema rikkumata, puhas, saatmiseks ettevalmistatud ja pakendatud.;

  10.3.2. toode peab olema rikkumata, s.t. sellel ei tohi olla mehhaanilisi või muid kahjustusi;

  10.3.3. kaup peab olema kasutamata ja säilitanud oma kaubandusliku välimuse – vigastamata etiketid, rebimata kaitsekiled jm (käesolev punkt ei kohaldu, kui tagastatakse ebakvaliteetne toode);

  10.3.4. tagastatav kaup peab moodustama samasuguse komplekti nagu ostja selle sai;

  10.3.5. kauba tagastamisel tuleb esitada selle soetamisdokument, garantiileht (kui see väljastati) ja täidetud tagastusdokument;

  10.3.6. müüjal on õigus keelduda ostja tagastatavat kaupa vastu võtmast, kui kaubatagastustingimusi on eiratud;

  10.3.7. Ostjal ei ole lõigus taganeda ostu-müügilepingust ja kaupa tagastada juhul, kui ostja on toote ära rikkunud või toote välimus on oluliselt muutunud

  10.3.8. Kauba tagastamise tasu Itella SmartPOSTi kaudu on 3,50* eurot. Kauba tagastamise tasu Omniva SmartPOSTi kaudu on 4,29* eurot. Kauba tagastamise tasu DPD kullerteenuse kaudu on 4,19 eurot. mis arvestatakse maha tagastamisele kuuluvast rahasummast; Kui Ostja valib raha tagastamise "MemberShopi kupongidega", tal ei ole tagastamise tasu.

  10.3.9. Kauba tagastamine toimub müüja poolt sätestatud korras;

  10.3.10. kui kaup tagastatakse punktis 3.2 sätestatud õiguse alusel, tasub kauba tagastamiskulud ostja; Kui Ostja valib raha tagastamise "MemberShopi kupongidega", tal ei ole tagastamise tasu.

  10.3.11. tagastatud kauba eest makstakse raha tagasi pangaülekande maksja pangakontole või MemberShopi kupongidega. Müüja ei vastuta ülekande tegemata jätmise või hilinemise eest, juhul kui Ostja ei anna tagastamiseks vajalikud andmed või tema märgitud andmed on ebakorrektsed.

  10.4. Parfümeeria- ja kosmeetikatooted ei kuulu tagastamisele kui ostja on tooted avanud või muul viisil nende pakendi ära rikkunud.

  10.5. Rinnahoidjad, korsetid, ujumisriided, juuste aksessuaarid, kiiresti riknevad tooted, audio- ja videosalvestusseadmed, arvuti tarkvara ja arvutimängud ei kuulu tagastamisele kui ostja on nende pakendi ära rikkunud.

  10.6. Samuti ei kuulu tagastamisele need tooted, mille tagastamise võimalust ei näe ette Eesti Vabariigi õigusaktid.

  10.7. Kui ostja märkab, et kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud (lömmis, märg või teisiti väliselt kahjustatud), peab ta selle märkima ära arvel, saatelehel või muul saadetise üleandmis-vastuvõtudokumendil ning koostama Müüja või tema esindaja osalusel vabas vormis saadetise rikkumise akti. Kui Ostja neid toiminguid ei tee, on Müüja vabastatav vastutusest kauba rikkumise eest, kui selliste rikkumiste tekkimise põhjuseks ei ole tootmispraak või kauba komplekteerimise mittevastavus ja kui selliseid mittevastavusi saab määrata kauba välisilme põhjal. 

  Kui Ostja on kauba vastuvõtmisel märganud kauba mittevastavust, tootmispraaki või muid defekte, peab ta sellest viivitamata teavitama Müüjat. Peale kaebuse kinnitamist seoses kauba ebasobiva kvaliteediga ja Ostja poolt ebasobiva kauba tagastamist peab Müüja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tagastama kauba eest makstud raha ja katma tagastamiskulud.  

 11. Infovahetus

  11.1. Müüja suhtleb ostjaga registreerimisvormis ostja märgitud e-posti aadressil, ostja võib aga kasutada kõiki internetipoe MemberShop.ee kodulehe sektsioonis KONTAKTID märgitud sidekanaleid.

 12. Vastutus

  12.1. Ostjal lasub täielik vastutus registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui ostja esitab registreerimisvormis väärad andmed, ei vastuta müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on tal õigus nõuda ostjalt enda kantud otsese kahju hüvitamist.

  12.2. Ostja vastutab täielikult oma tegude eest, mis on tehtud internetipoodiMemberShop.ee sisseloginult.

  12.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete turvalisuse eest. Kui sisselogimisandmeid kasutab kolmas isik, peetakse teda samaks ostjaks.

  12.4. Müüja vabastatakse kõikidel juhtudel igasugusest vastutusest, kui kahju tekib põhjusel, et ostja ei ole müüja soovitustele ja oma kohustustele vaatamata tutvunud käesolevate reeglitega, ehkki talle oli selline võimalus antud.

  12.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsese kahju.

 13. Lõppsätted

  13.1. MemberShop.ee jätab endale õiguse käesolevad reeglid ja teised reeglitega seotud dokumendid tühistada, omal äranägemisel neid täiendada ja muuta informeerides sellest ostjat internetipoe kodulehel. Reeglite muutused ja täiendused jõustuvad nende avaldamise päevast, s.t.. sellest päevast alates, mil need sisestatakse internetipoe süsteemi.

  13.2. Juhul kui ostja ei ole nõus reeglite uue redaktsiooni, osaliste täienduste või muutustega, on ostjal õigus nendest taganeda, tingimusel, et ostja kaotab sellega õiguse kasutada internetipoe teenuseid.

  13.3. juhul kui ostja ka pärast käesolevate reeglite muutmist kasutab internetipoe teenuseid, peetakse ostjat reeglite uue redaktsiooni, osaliste muutuste või täiendustega nõustunuks.

  13.4. Käesolevate reeglite koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest.

  13.5. Käesolevatest reeglitest tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.

  13.6. Kõik käesolevate reeglite täitmisest kerkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.

  13.7. Pooled ei vastuta reeglites sätestatud kohustuste täitmise eest, kui nende täitmine on võimatu vääramatu jõu tõttu.