Informeerime, et sellel kodulehel on kasutatavad küpsised (ingl. cookies). Klikkides nupule „Olen sellega nõus“ või sirvides edasi kinnitate enda nõusolekut. Saate enda nõusolekut igal ajal tühistada, muutes internetilehitseja sätteid ja kustutades salvestatud küpsised. Tutvuge privaatsuspoliitikaga.

Privaatsuspoliitika

 1. Mida tähendab käesolev privaatsuspoliitika?

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi - Privaatsuspoliitika) määratleb tingimusi, millest on kohustatud kinni pidama kõik veebilehe www.membershop.ee (edaspidi -Veebileht) külastajad (edaspidi - Külastajad).

Loetakse, et Külastaja on tutvunud ja väljendanud enda nõusolekut Privaatsuspoliitikast kinni pidada siis, kui ta on külastanud Veebilehte, liitunud sellega ja (või) soetab endale Veebilehel müüdava toote. Külastaja, kes ei ole nõus mõne Privaatsuspoliitika sättega, kaotab õiguse külastada Veebilehte, liituda sellega ja kasutada kõiki ja (või) mõnda Veebilehel osutatavatest teenustest.

 1. Millist informatsiooni me kogume?

Pakkudes Teile Veebilehel teenuseid, võivad Teenusepakkujad koguda, talletada ja kasutada järgnevalt kirjeldatud isikuandmeid:

 • informatsioon, mida palub esitada UAB „Baltijos didmena“, juriidilise isiku kood: 125702927, aadress: Trakų g. 3, Vilnius (edaspidi – Teenuste osutaja), registreerudes ja (või) ostes Veebilehelt, kaasa arvatud nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number;

 • informatsioon Teie arvuti, Teie külastuste ning ostude kohta Veebilehel, kaasaarvatud Teie IP-aadress, Veebilehega liitumise aeg ja kuupäev;

 • igasugune muu informatsioon, mida Te võite meile esitada igal ajal, kasutades meie Veebilehte, osutatavaid teenuseid või suheldes meiega.

 1. Küpsised

Küpsised sisaldavad infot, mille veebiserver saadab veebilehitsejale ning mille veebilehitseja salvestab. Käesoleva Veebilehe kasutuse analüüsiks kasutame me „Google Analyticsit“ ja teisi samalaadseid vahendeid. Need vahendid genereerivad statistilist ja muud informatsiooni Veebilehe kasutamise kohta küpsiste abil, mis on salvestatavad külastajate arvutitesse. Veebilehe külastuste kohta kogutud informatsioon on kasutatav aruannete loomiseks Veebikasutuse kohta. Seda informatsiooni säilitab Google või muu teenuseosutaja. Küpsiseid kasutame ka Teie, kui varasema Veebilehe külastaja äratundmiseks.

Rohkem informatsiooni Veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate siit:

Küpsise nimi

Küpsise funktsioonid

Andmete

korrastamise

eesmärk

Loomise moment

Kehtivusaeg

__utma

analüütika

Kasutajate külastatavuse analüüs

Veebilehe külastamisel

2 aastat

__utmb

analüütika

Kasutajate külastatavuse analüüs

Veebilehe külastamisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

__utmc

analüütika

Kasutajate külastatavuse analüüs

Veebilehe külastamisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

__utmt

analüütika

Kasutajate külastatavuse analüüs

Veebilehe külastamisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

__utmz

analüütika

Kasutajate külastatavuse analüüs

Veebilehe külastamisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

_ga

analüütika

Kasutajate külastatavuse analüüs

Veebilehe külastamisel

2 aastat

_gat

analüütika

Kasutajate külastatavuse analüüs

Veebilehe külastamisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

_gid

analüütika

Kasutajate külastatavuse analüüs

Veebilehe külastamisel

1 päev

hideAppNotification

Mitte näidata teadet MemberShop programmi kohta

Programmi kohta teate sulgemisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

ip2Country

Teha kindlaks, kas on sisse lülitatud kasutajate eristamine riigi järgi

Veebilehe külastamisel

1 kuu

language

Talletada külastaja poolt kasutatava keele id

Veebilehe külastamisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

location

Talletada viimase avatud lehekülje aadress

Veebilehe külastamisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

nfqcanaryreleaseuser

Eristada, millist versiooni külastajale näidata

Veebilehe külastamisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

oxid_oxbaseshop

Mitte näidata liitumist, kui külastaja märkis ära käsu „jätta meelde“

Veebilehe külastamisel

1 aasta

scroll

Külastaja scroll positsioon eelnevalt avatud leheküljel

Veebilehe külastamisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

sid

Sessiooni id

Veebilehe külastamisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

sid_key

Sessiooni id

Veebilehe külastamisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

snTestGroup

Otsinguvälja näitamine

Veebilehe külastamisel

1 aasta

soundestID

analüütika

Veebilehe külastamisel

1 aasta

soundest-views

analüütika

Veebilehe külastamisel

1 aasta

oFilterHistory

Külastaja poolt valitud filtrite ajalugu

Veebilehe külastamisel

Kuni veebilehitseja sulgemiseni

Enamik veebilehitsejaist võimaldavad tagasi lükata kõiki küpsiseid, mõningad veebilehitsejad võimaldavad tagasi lükata vaid kolmandate isikute küpsiseid. Seega saate Teie kasutada neid võimalusi. Kuid pöörake tähelepanu sellele, et kõigi küpsiste blokeerimine mõjutab negatiivselt käesoleva Veebilehitseja kasutamist ja ilma küpsisteta ei saa Te kasutada kõiki Veebil osutatavaid Teenuseid.

Kui Te ei ole nõus küpsiste kasutamisega ja (või) soovite enda nõusolekut tühistada, palume, et informeeriksite meid sellest e-posti teel info@membershop.lt.

 1. Teie isikuandmete kasutamine

Meie poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Privaatsuspoliitikas äranäidatud eesmärkidel.

Teie isikuandmeid võime me kasutada:

 • selleks, et võimaldada Teil kasutada meie Veebilehte ja osutatavaid teenuseid;

 • Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täideviimiseks;

 • käesoleval veebilehel soetatud kauba tarnimise ja kohaletoimetamise eesmärkidel;

 • aruannete ja arvete väljastamise ja Teile saatmise eesmärkidel;

 • väljastatud laenude haldamiseks ja Teie poolt teostatavate maksete kogumiseks;

 • Teile teadete saatmiseks, kirjavahetuseks Teiega;

 • meie uudiste ja muude meie poolt osutatavate teenustega seotud informatsiooni, mis meie arvates on Teile vajalik, saatmiseks posti, e-posti või muul teel (Te võite igal ajal loobuda selliste uudiste ja informatsiooni saamisest, teavitades meid e-posti teel või klikkides interaktiivsele viitele saadud teate all, kui soovite tulevikus mitte saada otseseid turundusteateid).

Teie isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad määratletud andmete korrastamise eesmärgid ja mitte kauem kui 5 (viis) aastat peale Teie viimast liitumist meie Veebilehega. Andmeid, mis on vajalikud väljastatud laenu haldamiseks, säilitatakse kuni selle sissenõudmiseni, kuid mitte kauem kui 10 (kümme) aastat. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks nende korrastamise eesmärkidel või lõpeb määratud tähtaeg, kuuluvad need ohutule hävitatamisele, välja arvatud need, mis seadusega määratud korras peavad olema üle antud riiklikesse arhiividesse.

Otseturundus

Ettevõte võib Teile saata elektrooniliste sidevahendite teel (e-posti või SMS-sõnumiga) toodetega seotud informatsiooni, mis sarnanevad nende toodetega, mille müügi ajal on saadud kontaktandmed ja edastada Teie andmeid neile andmesaajatele, kes korrastavad isikuandmeid otsestel turunduslikel eesmärkidel. Nende andmesaajate nimekiri võib muutuda, kuid see on pidevalt uuendatav; kui soovite saada andmesaajate nimekirja uuendusi, informeerige meid sellest e-posti teel info@membershop.lt.

Kui Te ei soovi selliseid pakkumisi saada, võite meid keeldumisest informeerida e-posti teel info@membershop.ee või klikkida vastavale viitele igas Teile juba saadetud pakkumisteates.

 1. Andmete avaldamine

Meie võime avaldada Teie kohta käivat informatsiooni meie töötajatele, juhtidele, vahendajatele, tarnijatele ja alltöövõtjatele, kui see on põhjendatult vajalik eesmärkidel, mis on äratoodud käesolevas Privaatsuspoliitikas.

Peale selle võime me avaldada Teie kohta olevat informatsiooni:

 • kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt;

 • enda õiguste või huvide kaitsmisel (kaasa arvatud Teie andmete esitamine kolmandatele isikutele võlgade väljanõudmiseks).

Välja arvatud käesolevas Privaatsuspoliitikas ettenähtud eesmärkidel, ei esita me Teie isikuandmeid mingitele kolmandatele pooltele.

 1. Teie isikuandmete ohutus

Teie isikuandmeid töödeldakse Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusest ja muudest õigusaktidega ettenähtud nõuetest kinni pidades. Töödeldes Teie isikuandmeid, rakendame me korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

On teada, et isikuandmete edastamine interneti teel on ebaturvaline ja me ei saa garanteerida ohutut andmete edastamist internetivõrkude teel.

 1. Teie nõusolek ja õigused

Registreerudes meie Veebilehe kasutajaks või kasutades muul viisil meie Veebilehel osutatavaid teenuseid kinnitate Te, et olete tutvunud käesoleva Privaatsuspoliitikaga ja nõustute sellega ning ühtlasi annate meile õiguse koguda, talletada, süstematiseerida, kasutada ja töödelda käesolevas Privaatsuspoliitikas ettenähtud eesmärkidel kõiki siin äranäidatud isikuandmeid.

Võite meile esitada kirjaliku taotluse (posti teel, e-posti teel või meie asukoha aadressil), et meie esitaks Teile informatsiooni, millistest allikatest ja millised Teie isikuandmed on kogutud, millistel eesmärkidel neid töödeldakse, millistele andmesaajatele edastatavad. Sellistele taotlustele vastame me õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadeks ja püüame esitada Teile informatsiooni võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 30 päeva peale Teie taotluse saamist. Teie taotlemisel esitatakse sellised andmed kirjalikult äranäidatud aadressile või e-posti aadressile. Informatsioon selle kohta, millistest allikatest ja millised Teie isikuandmed on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse ja millistele andmesaajatele on need esitatud viimase aasta jooksul, esitatakse üks kord kalendriaasta jooksul tasuta. Kui meil peaks taotluse saamisel tekkima kahtlusi seoses taotluse esitaja isikusamasusega, on meil õigus paluda pöörduva isiku isikut tõendavat dokumenti või selle koopiat.

Samuti on Teil õigus nõuda valede või ebatäpsete isikuandmete parandamist, nõuda enda andmete töötlemistegevuste (välja arvatud säilitamine) peatamist, kui andmeid töödeldakse käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustest kinni pidamata, esitades meile kirjaliku taotluse (posti, e-posti teel või meie asukoha aadressil). Teie konkreetse kirjaliku taotluse alusel võidakse eemaldada kogu Teie isiklik informatsioon. Kui meil peaks taotluse saamisel tekkima kahtlusi seoses taotluse esitaja isikusamasusega, on meil õigus paluda pöörduvalt isikult isikut tõendavat dokumenti või selle koopiat.

Kolmandate poolte veebilehed

Meie Veebilehel võib ilmuda viiteid teistele veebilehtedele. Me ei vastuta privaatsuspoliitika ja selle teostamise eest kolmandate poolte veebilehtedel.

 1. Vastutus

Liitudes meie Veebilehega olete Te vastutav enda salasõna ja kasutajaandmete konfidentsiaalsuse ja igasuguse tegevuse eest (andmete edastamine tellimuste esitamisel jms) meie Veebilehel. Kui meie Veebilehel osutatavaid teenuseid kasutab Veebilehega liitunud kolmas isik Teie liitumisandmeid kasutades, loeme meie, et liitunud olete Teie. Kui olete kaotanud enda liitumisandmed, olete kohustatud viivitamatult meid informeerima posti, telefoni, faksi või e-posti teel.

Olete vastutav selle eest, et meile osutatud andmed oleksid täpsed, õiged ja põhjalikud. Kui Teie poolt osutatud andmed muutuvad, peate meid sellest viivitamatult informeerima, muutes vastavaid andmeid registratsioonivormil või kui andmed ei ole registratsioonivormil ära näidatud, informeerima meid sellest e-posti teel. Meie ei ole mingil juhul vastutavad kahjude eest, mis on tekkinud seoses sellega, et olete esitanud valed või ebapiisavad isikuandmed või kui Te ei ole meid informeerinud andmete muutumise kohta.

 1. Privatsuspoliitika muudatused

Meie võime igal ajal uuendada või muuta Privaatsuspoliitikat. Selline uuendatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub alates selle väljakuulutamisest meie Veebilehel. Kui on tehtud olulisi Privaatsuspoliitika muudatusi, teavitame sellest Veebilehel eraldi. Vaatamata sellele peaksite Te

aeg-ajalt kontrollima käesolevat lehekülge ja veenduma, et Teid rahuldab aktuaalne Privaatsuspoliitika versioon.

 1. Kontaktandmed

Kui Teil tekib mingeid küsimusi, mis on seotud käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega, palume võtta meiega ühendust allpool äratoodud aadressil:

UAB „Baltijos didmena“
Ettevõtte kood: 125702927
Registreeritud aadress: Trakų g. 3, Vilnius
Kontaktaadress: Kubiliaus g. 21, Vilnius
e-post.: info@membershop.ee

Kontakttelefon: 666 1112

Viimane Privaatsuspoliitika uuendus on tehtud 2017.08.02.